Gynekologická urológia

Lucia
Copáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  118x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  204x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.666665
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  138x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Magdaléna
Hagovská
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.12.2016
Zobrazené  248x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4
Zobrazené  112x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Radovan
Pilka
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
03.09.2013
Zobrazené  31x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.583335
Jozef
Marenčák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
05.08.2013
Zobrazené  188x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.42857
Kamil
Biringer
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
13.08.2013
Zobrazené  24x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
Martin
Romančík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.02.2013
Zobrazené  245x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.57143
Peter
Brenišin
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
08.12.2011
Zobrazené  49x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
2.8125