Diagnostická a liečebná kolonoskopia

Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  567x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  291x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  263x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 9x
4.666665
Viktor
Chrobok
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  207x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  230x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.12.2016
Zobrazené  200x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Mário
Bôžik
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  345x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.25
Jozef
Sivák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
16.10.2013
Zobrazené  419x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.2
Zobrazené  368x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 19x
4.19737
Juraj
Lackovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.09.2013
Zobrazené  399x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
3.76389

Stránky