Psychoterapia

Mária
Tóthová Šimčáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.05.2020
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  226x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  1,202x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 25x
4.8
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  118x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Petra
Brandoburová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  230x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Mária
Čunderlíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  282x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Šárka
Bínová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  309x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5