Psychoterapia

Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  199x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  1,034x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
4.81818
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  113x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Petra
Brandoburová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  227x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Mária
Čunderlíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  266x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Šárka
Bínová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  160x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5