Klinická psychológia

Alena
Javůrková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.04.2017
Zobrazené  133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jaroslava
Dosedlová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené  166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  118x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Petra
Brandoburová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  230x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Šárka
Bínová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  309x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Jan
Mayer
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  158x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Dušan
Selko
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
21.06.2016
Zobrazené  152x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Adela
Penesová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  349x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5

Stránky