Pozrieť všetky články

Zadajte minimálne tri znaky z názvu.
Ak si želáte zobraziť príspevky z úplne všetkých odborov, vyberte možnosť - akýkoľvek -
Jaroslava
Feketeová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
04.10.2012
Zobrazené 152x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 80x
4
Vratislav
Smolka
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.09.2012
Zobrazené 291x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.673075
Ľudmila
Podracká
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.09.2012
Zobrazené 341x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 69x
3.46591
Daniel
Csomor
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.09.2012
Zobrazené 492x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
3.522725
Jana
Behunová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.09.2012
Zobrazené 578x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.5
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
19.08.2012
Zobrazené 378x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
3.691175
Kristína
Kubejová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2012
Zobrazené 348x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 32x
3.99219
Hana
Kuželová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.07.2012
Zobrazené 266x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Katarína
Gerecová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.07.2012
Zobrazené 413x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
3.819445
Marián
Fedor
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.07.2012
Zobrazené 495x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.365385
Kristína
Kubejová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.06.2012
Zobrazené 311x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.75
Slavomíra
Šišková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
07.06.2012
Zobrazené 316x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.75
Andrea
Klabníková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.05.2012
Zobrazené 904x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
3.63095
Jozef
Macko
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.05.2012
Zobrazené 271x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
3.625
Veronika
Vargová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.04.2012
Zobrazené 273x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 73x
3.666665
Barbora
Zoľáková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.04.2012
Zobrazené 586x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
3.416665
Slavomíra
Šišková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
11.04.2012
Zobrazené 480x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
3.660715
Andrea
Klabníková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.03.2012
Zobrazené 1,362x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 37x
4.155405
Alica
Chocholová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.03.2012
Zobrazené 803x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 37x
3.445945
Slavomíra
Šišková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
20.03.2012
Zobrazené 458x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 75x
3.75
Igor
Škodáček
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.02.2012
Zobrazené 281x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.92857
Ľudmila
Podracká
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.02.2012
Zobrazené 588x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
3.22619
Juraj
Hedvig
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.02.2012
Zobrazené 203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
2.535715
Jana
Galbavá
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2012
Zobrazené 343x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.846155
Jana
Behunová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
27.01.2012
Zobrazené 481x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
3.57143
Veronika
Vargová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
17.01.2012
Zobrazené 467x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 30x
3.291665

Stránky