Pozrieť všetky články

Zadajte minimálne tri znaky z názvu.
Ak si želáte zobraziť príspevky z úplne všetkých odborov, vyberte možnosť - akýkoľvek -
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené 154x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené 81x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Robert
Petrovič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené 96x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marek
Krivošík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené 85x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené 64x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Miroslav
Gbúr
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené 72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené 72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Aleš
Bednařík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.06.2020
Zobrazené 427x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Tereza
Tietze
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené 185x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.714285
Zuzana
Váczy
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené 172x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.2
Jana
Kollárová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.10.2019
Zobrazené 137x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené 280x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.75
Katarína
Gazdíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.09.2019
Zobrazené 308x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.6
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené 253x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené 793x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.4
Elena
van Dijk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.07.2017
Zobrazené 206x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené 263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené 388x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené 625x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 97x
4.833335
Zuzana
Pitoňáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené 802x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 91x
4.57143
Boris
Leštianský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.07.2015
Zobrazené 385x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
EVA
ČEŠKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.07.2015
Zobrazené 449x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Mária
Andrášiová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.02.2015
Zobrazené 915x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
4.02174
Taťána
Šrámková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.07.2013
Zobrazené 1,153x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 33x
4.17424
Marek
Pytliak
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.04.2013
Zobrazené 2,363x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 69x
3.981885