Pozrieť všetky články

Zadajte minimálne tri znaky z názvu.
Ak si želáte zobraziť príspevky z úplne všetkých odborov, vyberte možnosť - akýkoľvek -
Jana
Kollárová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.10.2019
Zobrazené 2x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené 9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Katarína
Gazdíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.09.2019
Zobrazené 65x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené 215x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené 559x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.4
Elena
van Dijk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.07.2017
Zobrazené 180x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené 226x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené 344x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené 510x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Pitoňáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené 772x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.57143
Boris
Leštianský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.07.2015
Zobrazené 361x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 100x
5
EVA
ČEŠKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.07.2015
Zobrazené 432x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Mária
Andrášiová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.02.2015
Zobrazené 879x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
4.02174
Taťána
Šrámková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.07.2013
Zobrazené 1,107x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 83x
4.14844
Marek
Pytliak
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.04.2013
Zobrazené 2,293x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 67x
3.96642