Pozrieť všetky články

Zadajte minimálne tri znaky z názvu.
Ak si želáte zobraziť príspevky z úplne všetkých odborov, vyberte možnosť - akýkoľvek -
Aleš
Bednařík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.06.2020
Zobrazené 71x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Tereza
Tietze
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené 89x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Zuzana
Váczy
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené 71x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Jana
Kollárová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.10.2019
Zobrazené 68x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené 141x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Katarína
Gazdíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.09.2019
Zobrazené 198x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.666665
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené 228x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené 652x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.4
Elena
van Dijk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.07.2017
Zobrazené 191x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené 242x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené 357x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené 561x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 100x
5
Zuzana
Pitoňáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené 791x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 91x
4.57143
Boris
Leštianský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.07.2015
Zobrazené 376x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
EVA
ČEŠKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.07.2015
Zobrazené 442x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Mária
Andrášiová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.02.2015
Zobrazené 901x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
4.02174
Taťána
Šrámková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.07.2013
Zobrazené 1,133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 33x
4.17424
Marek
Pytliak
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.04.2013
Zobrazené 2,324x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 68x
3.98162