Pozrieť všetky články

Zadajte minimálne tri znaky z názvu.
Ak si želáte zobraziť príspevky z úplne všetkých odborov, vyberte možnosť - akýkoľvek -
ĽUDMILA
HÚSKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.10.2015
Zobrazené 165x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.08.2015
Zobrazené 121x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené 166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.75
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.04.2014
Zobrazené 505x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 29x
3.543105
Juraj
Jaseň
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
29.01.2014
Zobrazené 92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
IVICA
BAJUSOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.01.2014
Zobrazené 107x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.0625
Juraj
Jaseň
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
22.11.2013
Zobrazené 146x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 53x
2.642855
Beata
Mladosievičová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
15.09.2013
Zobrazené 186x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 100x
5
Jan
Folke
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
13.09.2013
Zobrazené 74x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
František
Cisárik
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
05.09.2013
Zobrazené 34x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
15.08.2013
Zobrazené 83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.75
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
15.08.2013
Zobrazené 49x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3.75
Juraj
Roščák
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.08.2013
Zobrazené 28x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
12.08.2013
Zobrazené 53x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
František
Cisárik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
08.08.2013
Zobrazené 192x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
2.2
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
31.07.2013
Zobrazené 62x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
1.666665
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
17.07.2013
Zobrazené 24x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3.125
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
09.07.2013
Zobrazené 77x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Svitková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
03.07.2013
Zobrazené 82x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
Michaela
Freeman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.07.2013
Zobrazené 171x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3.75
ROMAN
CHLÍBEK
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.05.2013
Zobrazené 497x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
3.82353
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.04.2013
Zobrazené 315x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 63x
3.142855
Teodor
Rosinský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.03.2013
Zobrazené 172x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 100x
5
VANDA
BOŠTÍKOVÁ
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.03.2013
Zobrazené 349x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.375
Dušan
Čurila
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.03.2013
Zobrazené 970x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 28x
3.75

Stránky