Pozrieť všetky články

Zadajte minimálne tri znaky z názvu.
Ak si želáte zobraziť príspevky z úplne všetkých odborov, vyberte možnosť - akýkoľvek -
Jana
Čamajová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.01.2020
Zobrazené 146x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 100x
5
Nataša
Regendová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.06.2012
Zobrazené 562x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 27x
4.02778