O nás

e-learningový portál Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov

ISSN: 1338-4392
Ročník: deviaty (2019)
Aktualizácia: priebežne, časopis vychádza 4x ročne
Citačná skratka: i-med
Vydavateľ: Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava
IČO: 17313317
Adresa redakcie: Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava
e-mail: imed@lekom.sk
Indexované v Bibliografia Medica Slovaca/BMS
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. Mgr. Iveta Kajúchová
Šéfredaktor Zodpovedná redaktorka
   imed@lekom.sk

Príspevky možno zverejňovať v slovenskom a českom jazyku. Všetky publikované články prechádzajú recenziou.

Použitie materiálov portálu je možné iba so súhlasom redakcie.
Distribuované: www.i-med.sk

Redakčná rada

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava
 

Šéf redakčnej rady

  • prof. MUDr. Dušan MEŠKO, PhD.

Členovia redakčnej rady:

MUDr. Zuzana Abaffyová

Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Doc. MUDr. Marián Babčák, PhD. 

MUDr. Vladimír Balík 

MUDr. Elena Bajačeková

MUDr. Vladimír Balik, PhD.

MUDr. Dagmar Bálintová

MUDr. Vladimír Balogh 

MUDr. Soňa Balogová

MUDr. Katarína Bánska, PhD.

    MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

    MUDr. Jaroslav Barok

    Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

    Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.

    Prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.

Prof. MUDr. František Bauer, PhD.

    MUDr. Jana Bendová

    MUDr. Beáta Beňová

    MUDr. Eva Bérešová

    Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

    Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., FCCP

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

RNDr. Mgr. Irena Borgulová

MUDr. František Böhmer

MUDr. Mário Bôžik

MUDr. Dagmar Breznoščáková

Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.

Doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

MUDr. Linda Buková, PhD.

    MUDr. Branislav Bystrický

MUDr. Mikuláš Buzgó

Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

MUDr. Mária Černá, CSc.

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD.

Doc. MUDr. Eva Čižmárová, CSc.

MUDr. František Cisárik, CSc.

Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.

Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.

MUDr. Ján Drobčo

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

MUDr. Anton Dzian, PhD.

MUDr. Elena Ďurišová

MUDr. Tomáš Edelsberger

MUDr. Katarína Eliášová

MUDr. Miroslav Fajfr

Doc. MUDr. Štefan Farský CSc.

MUDr. Ahmadullah Fathi

MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD.

MUDr. Michal Filip, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Furdová , PhD., MPH

MUDr. Jana Galbavá

MUDr. Jan Gasper

Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD. mim. prof.

MUDr. Monika Grochová, PhD.

MUDr. Lubomir Gurtler, PhD.

PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.

MUDr. René Hako

MUDr. Helena Haková

Doc. MUDr. Julián Hamžík PhD.

MUDr. Darina Hasarová

MUDr. Ján Haško, PhD.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

Doc. MUDr. Michal Hladík, PhD.

MUDr. Andrea Hladíková, PhD.

MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD.

MUDr. Ivan Hlinka

RNDr. Ivana Hojsíková

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

Prof. MUDr. Michal Holub, PhD.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.

MUDr. Marián Hrebík, MPH

Prof. MUDr. Vasiľ  Hricák, CSc., FESC.

MUDr. Martin Hrivňák, PhD.

MUDr. Dana Hrnčiariková, PhD.

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.

prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

MUDr. Valér Husarovič

MUDr. Juraj Chudej, PhD.

Doc. MUDr. Miroslav Chynoranský, CSc.

MUDr. Peter Jackuliak

Prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

MUDr. Jiří Jeřábek, CSc.

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.

MUDr. Lucia Kaliská, FEBNM

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC

MUDr. Jozef Karaš, MPH

MUDr. Jana Kaťuchová

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

MUDr. Viera Kissová, PhD.

MUDr. Alexander Klabník, PhD.

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

MUDr. Michal Kliment, CSc.

Doc. MUDr. Ján Kmec PhD.

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhDr.

MUDr. Jana Kollerová

MUDr. Patrícia Korchová

MUDr. Jana Kosnáčová

MUDr. Radovan Košturiak 

MUDr.František Kováčik

MUDr. Marián Kovalančík, CSc.

    MUDr. Peter Kozub, CSc.

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.

Prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD.

MUDr. Peter Križan CSc.

MUDr. Kristína Križanová

MUDr. Ivan Kubačka

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

MUDr. Dana Kubová

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

MUDr. Tatiana Kupcová

RNDr. Hana Kuželová, Ph.D. 

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

MUDr. Zuzana Laluhová - Striežencová, MPH

Doc. MUDr. Leon Langšádl, CSc.

MUDr. Ján Lazúr

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

MUDr. Tibor Lengyel, PhD.

MUDr. Helena Leščišinová

MUDr. Igor Litvín

Prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

MUDr. Norbert Lukán, PhD.

MUDr. Jozef Macko

MUDr. Ľubica Mačeková

MUDr. Danica Majeriková

MUDr. Peter Makara

Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.

MUDr. Igor Malachovský PhD.

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

MUDr. Peter Marko, MPH

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.

MUDr. Mária Martinove, PhD.

MUDr. Juraj Masaryk

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc,

MUDr. Martin Matejka

Prof. MUDr. Viola Mechírová, CSc.

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC

MUDr. Katarína Mičevová

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.

Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. 

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD

    prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.

    MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Doc. MUDr.Dalibor Musil, Ph.D. 

Doc. MUDr. František Németh, PhD.

MUDr. Milan Odehnal, MBA.

MUDr. Stanislav Okapec

Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.

Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

MUDr. Daniela Ondušová 

MUDr. Dimitrij Oniščenko 

MUDr. Iveta Oravcová, PhD.

MUDr. Petr Ornst

MUDr. Dušan Pajerchin

    OhDr. Viera Páleníková

MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.

MUDr. Michal Patarák

MUDr. Monika Paulíková

MUDr. Igor Páv 

MUDr. Ronald Pavlov

Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

Doc. MUDr. Ján Pečeňák CSc.

Prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.

MUDr. Slavomír Perečinský 

MUDr. Miron Petrašovič, CSc.

MUDr. Štefan Petriščák, PhD.

MUDr. Michal Piják

Prof. MUDr. Radovan Pilka, PhD.

MUDr. Dalibor Piovarči

MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. 

MUDr. Jiří Piťha

RNDr. Alexandra Planková, PhD. 

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD, MPH, FCCP

    MUDr. Janka Popelková

MUDr. Anton Ján Potanko

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 

    PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

MUDr. Marek Pytliak, PhD.

MUDr. Richard Reis, PhD.

MUDr. Jan Rejholec

MUDr. Denis Richter

MUDr. Viktor Rosenberg

MUDr. Dana Rošková

Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

MUDr. Oliver Sadovský, CSc.

Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc. 

MUDr. Peter Samek, PhD.

MUDr. Alexandra Sedláková

MUDr. Lenka Semjanová

    Mgr. Zdenko Seneši

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

MUDr. Juraj Sokol. 

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

    prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

MUDr. Jan Schraml

MUDr. Zbynek Schroner PhD. 

Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

MUDr. Miroslava Staňová

Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD.

prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.

MUDr. Rudolf Sudzina PhD.

    MUDr. Zoltán Szép, PhD.

prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

MUDr. Tomáš Šálek

Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Prof. MUDr. Kateřina Štechová, PhD.

MUDr. František Štefanec 

MUDr. Ján Šuba

MUDr. Milan Šudák, PhD.

MUDr. Slavomír Šuch

MUDr. Milan Šudák PhD.

Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD.

MUDr. Marián Švajdler

Prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.

Doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.

MUDr. Tibor Terem

MUDr. Zuzana Teremová

MUDr. Jozef Tholt

MUDr. Gabriela Timárová, PhD.

Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.

MUDr. Dana Tomčíková, PhD.

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

MUDr. Michal Turček, PhD.

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková PhD.

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

MUDr. Marek Varga

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.

Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.

     MUDr. Martina Vranovská

MUDr. Ľubica Vrždiaková 

MUDr. Ivan Vulev, PhD.

MUDr. Jozef Weber

MUDr. Tibor Záborský

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

MUDr. Rastislav Zanovit 

MUDr. Hana Zelenková, CSc.

Doc. MUDr. Martin Zima, PhD.

MUDr. Peter Žiak, PhD.

    MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU