Urológia

Michal
Horňák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
01.09.2013
Zobrazené  100x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3
Jozef
Marenčák
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.10.2012
Zobrazené  116x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.75
Zobrazené  150x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
1.875
Ľubomír
Lachváč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2011
Zobrazené  616x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
2.578125
Jozef
Marenčák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
28.08.2013
Zobrazené  174x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
1.8
Miroslava
Romžová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.05.2012
Zobrazené  67x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3.25
Roman
Záhorec
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.09.2014
Zobrazené  1,168x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 36x
4.1875
Martin
Romančík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.02.2013
Zobrazené  248x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
3.75
Ľubomír
Lachváč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.06.2012
Zobrazené  203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.333335

Stránky