Zoznam knižníc, ktoré dostali prihlasovacie údaje na i-med pre návštevníkov

1. Fakultná nemocnica s poliklinikou
Lekárska knižnica
V. Spanyola 43
012 07 Žilina 
40. Fakultná nemocnica
Lekárska knižnica
Špitálska 6
950 01 Nitra 
2. Slovenská zdravotnícka univerzita
Univerzitná knižnica
Limbová 12
833 03 Bratislava 37 
41. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Lekárska knižnica
Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor 
3. Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Ústredná knižnica
Kalinčiakova 8
832 32 Bratislava 
42. Fakultná nemocnica s poliklinikou
Lekárska knižnica
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky 
4. Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Akademická knižnica LF UK
Odborárske nám. 14
813 72 Bratislava 
43. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Lekárska knižnica
Malacká cesta 63
902 18 Pezinok 
5. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Knižnica
Námestie 1. mája 1
811 06 Bratislava 
44. Národný ústav reumatických chorôb
Lekárska knižnica
Nábrežie I. Krasku 4
921 12 Piešťany 
6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Pracovisko: Lekárska knižnica
Tr. SNP 1
040 11 Košice 
45. Psychiatrická liečebňa S. Bluma
Lekárska knižnica
Gemerská 233
049 11 Plešivec 
7. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
041 81 Košice 
46. Nemocnica s poliklinikou
Lekárska knižnica
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica 
8. Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
Novomeského 7A
036 01 Martin 
47. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana
Lekárska knižnica
Hollého 14
081 81 Prešov 
9. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava Pracovisko: Piešťany: Inštitút fyzioterapie, balneológie
a rehabilitácie UCM v Piešťanoch
Knižnica
Rázusova 14
921 01 Piešťany 
48. Nemocnica s poliklinikou, n. o.
Lekárska knižnica
Litovelská 25
050 01 Revúca 
10. Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
Lekárska knižnica
Rastislavova 43
041 90 Košice - Juh
49. Nemocnice a polikliniky, n. o.
Všeobecná nemocnica
Šrobárova 1
979 12 Rimavská Sobota
11. Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta
Lekárska knižnica
Nám. L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica 
50. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Lekárska knižnica
Špitálska 1
048 01 Rožňava 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Odborná knižnica
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica 
51. Ústredná vojenská nemocnica SNP
Fakultná nemocnica
Odborná lekárska knižnica Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok 
13. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o.
Lekárska knižnica
Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov 
52. Fakultná nemocnica s poliklinikou, a. s.
Lekárska knižnica
Koreszkova 7
909 82 Skalica 
14. Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Lekárska knižnica
Nemocničná 2
972 01 Bojnice 
53. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová
Ves, a. s.
Odborná lekárska knižnica
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves 
15. Národný onkologický ústav
Lekárska knižnica
Klenová 1
833 10 Bratislava 
54. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Lekárska knižnica
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa 
16. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Lekárska knižnica
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 
55. Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n. o.
Lekárska knižnica MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník 
17. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Lekárska knižnica
Heydukova 10
812 50 Bratislava
56. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Knižnica
Sovietskych hrdinov 79
089 01 Svidník
18. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Lekárska knižnica
Kvetná 11
825 08 Bratislava 
57. Nemocnice s poliklinikami, n. o.
Lekárska knižnica, správa registratúry
Pavlovova 17
955 20 Topoľčany 
19. Univerzitná nemocnica Bratislava
Špecializovaná geriatrická nemocnica
Podunajské Biskupice
Lekárska knižnica
Krajinská 91
825 56 Bratislava
58. Nemocnica s poliklinikou, a. s.
Lekárska knižnica
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
20. Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
Lekárska knižnica
Ružinovská 6
826 06 Bratislava 
59. Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
Základné informačné stredisko – knižnica
T.G.Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice 
21. Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Staré Mesto
Lekárska knižnica
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava 
60. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Lekárska knižnica
Mieru 549/16
028 01 Trstená 
22. Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Lekárska knižnica
Antolská 11
851 07 Bratislava 
61. Psychiatrická nemocnica
Lekárska knižnica
Rínok 334
951 35 Veľké Zálužie
23. Úrad verejného zdravotníctva SR
Knižnica ÚVZ SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava 
62. Vranovská nemocnica, n. o.
Lekárska knižnica
M. R. Štefánika 187/177 B
093 27 Vranov nad Topľou 
24. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
Lekárska knižnica
Banisko 1
977 42 Brezno
63. Šrobárov ústav detskej TBC a RCH, n. o.
Lekárska knižnica
Dolný Smokovec
059 81 Vysoké Tatry
25. Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša, a.s.
Lekárska knižnica
Hodská 373/38
924 22 Galanta 
64. Sanatórium Dr. Guhra, n. o.
Lekárska knižnica
Tatranská Polianka
059 82 Vysoké Tatry 
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Lekárska knižnica
Hodská 2352/62
924 81 Galanta 
65. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Odborná lekárska knižnica
Vyšné Hágy
059 84 Vysoké Tatry 
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Lekárska knižnica
26. novembra 1507/2
066 18 Humenné 
66. Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.
Lekárska knižnica
065 02 Vyšné Ružbachy 48 
28. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Lekárska knižnica
Štúrova 3
019 01 Ilava 
67. Nemocnice a polikliniky, n. o.
Všeobecná nemocnica
Lekárska knižnica
Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom 
29. Národné rehabilitačné centrum
Ústavná knižnica
Sládkovičova 1
962 37 Kováčová 
68. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Knižnica
Cyrila a Metoda 357/23
965 01 Žiar nad Hronom
30. Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
Lekárska knižnica
962 37 Kováčová 
69. Nemocnica Hnúšťa, n. o.
Lekárska knižnica
Jesenského 102
981 01 Hnúšťa
31. Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
Odborná knižnica
ČSA 234/139
967 01 Kremnica
70. Psychiatrická nemocnica
Lekárska knižnica
Dr. Zelenyáka 65
935 61 Hronovce 
32. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Lekárska knižnica
Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš 
71. FORLIFE, n. o. Všeobecná nemocnica
Lekárska knižnica
Mederčská 39
945 75 Komárno 
33. Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o.
Lekárska knižnica
034 91 Ľubochňa 
72. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Odborná knižnica
Ipeľská 1
040 11 Košice 
34. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
Lekárska knižnica
Nám. republiky 15
984 39 Lučenec 
73. Nemocnica Krompachy, spol. s r. o.
Lekárska knižnica
Banícka štvrť 1
053 42 Krompachy
35. Kúpele Lúčky, a. s.
Lekárska knižnica
Lúčky 508
034 82 Lúčky 
74. Kúpele Lučivná, a. s.
Lekárska knižnica
Lučivná 290
059 31 Lučivná 
36. Univerzitná nemocnica
Lekárska knižnica
Kollárova 2
036 59 Martin 
75. Nemocnica Alexandra Wintera, n. o.
Ústavná knižnica
Winterova 63
921 63 Piešťany 
37. Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, a. s.
Lekárska knižnica
Špitálska 2
071 01 Michalovce 
76. Nemocnica Poprad, a. s.
Lekárska knižnica
Banícka 803/28
058 45 Poprad 
38. Kúpele Nimnica, a. s.
Lekárska knižnica
020 71 Nimnica 
77. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Knižnica
Hollého 5
080 01 Prešov
39. Nemocnica s poliklinikou
Lekárska knižnica
Staromyjavská 59
907 13 Myjava 
78. Poliklinika Sabinov, n. o.
Knižnica
SNP 1
083 01 Sabinov